Quỳnh Hoa

Nhận được quyển sách đầu tay của bạn học cũng trường vào ngày nghe tin ngài John McCain- người bạn lớn của người dân Việt nam qua đời.
“Nếu không có người bạn Mỹ như Ông thì còn có nhiều gia đình người Việt còn đau khổ”, đó là phát biểu chung của các anh chị người Việt nơi đây.
Cầu cho Ông an nghỉ!
Mong bạn tôi không bao giờ còn phải rơi- giọt nước mắt mùa đông!

40143634_1996156720428308_8554077524953399296_n

Quỳnh Hoa

Advertisement