Quang Việt

Bạn thân từ thuở nhỏ Bảo Phán đã mến tặng Việt cuốn sách đầu tay với nhiều chuyện ngắn thật nhiều cảm xúc của chính tác giả. Rất mong Bảo Phán sẽ có nhiều động lực và cảm xúc mới để ra mắt bạn bè gần xa những tiểu phẩm tiếp nối trong thời gian gần đây

This slideshow requires JavaScript.

Advertisement